"הדרך לעשות היא להיות" (Lao Tse)

"מוטב שתשכון במרכז הווייתך; שכן, ככל שתרבה לעוזבה, כן תמעיט ללמוד" (Lao Tse)

"הנפש, כדי לפגוש את עצמה, צריכה לפגוש נפש אחרת" (Plato)

"אלה שאינם יכולים לזכור העבר, נידונים לחזור אליו" (Santayana G)

"האמת נמצאת במקום בו אתה נמצא ולא בשום מקום אחר" (Santayana G)

"הקיום נחווה לא בטוח והוא זקוק ל'נראוּת'" (R. May 1983)

"אני מעריץ את אלה שחיים את עצמם פנימה ולא דרך אישור מבחוץ" (S. Artzi)

"ברגע שיש לך אמון בעצמך, אתה יודע איך לחיות" (Goethe)

"לפעמים האנשים שאף אחד לא חושב עליהם דבר עושים את הדברים שאף אחד לא יכול לדמיין" (אלן טיורינג)

     שוש כרמל - פסיכותרפיסטית

          אקטיביסטית חברתית

Shosh Carmel -Psychotherapist

                             ברוך בואך

הקליניקה סגורה אך אני ממשיכה בפעילות החברתית

            פניות יתקבלו בברכה אך ורק למייל

               shosh@shoshcarmel.com

עמוד הבית אודותי פעילות חברתית מפרי עטי

מפרי עטי


טיפול פסיכולוגי בקשיי כניסה להריון
מאת: שוש כרמל, פסיכותרפיסטית

במאמרים רבים המתייחסים לקשיים להיכנס להריון מציינים אנשי מקצוע את אותם גורמים פסיכולוגיים שמופיעים אחרי מספר ניסיונות כושלים של טיפולי הפריה ומתבטאים באכזבה וחרדה.
קשה יותר לזהות את אותם גורמים נפשיים שמעכבים כניסה להריון גם כאשר התמונההפיזית, הקלינית, תקינה.
הצורך להתרבות הינו אוניברסלי, מולד- בזכותו האנושות קיימת. על כן, רבים מהאנשיםבגיל הפריון – נשים וגברים כאחד – מבטאים בשלב כלשהו בחיים את כמיהתם לצאצא.
לעיתים, במעבר מכמיהה לצאצא לביטוי הרצון ללדת ולתכנון ממשי להרות, מתקשות חלק מהנשים לזהות באופן מודע את הפחדים המתלווים לכניסה להריון ומהלידה עצמה.
קשה לאישה שמצהירה שרוצה ילדים – שגם סביבתה לרוב דוחקת בה לממש זאת – לזהות שבו זמנית היא אחוזת פחד או אפילו חרדה עד אימה. הפחד כשלעצמו הוא תגובה נורמלית לאיוםהאמיתי הטמון במפגש עם ארוע כה חדש בחייה כמו לידה (בעיקר לראשונה). לכן כאשר אשהלא חשה את הפחדים האישיים, הספציפיים שלה מההריון ומהלידה אז יש בעיה. אי זיהויהפחדים ולא הפחדים כשלעצמם מהווים בעיה.
כבר דארווין, אבי תאורית האבולוציה, הכיר בקשר בין פחד לביטויים גופניים שלו. בימנו, רבים מהחוקרים (כגון מרקס ומקדוגל) מרחיבים דעתנו לתופעה האוניברסליתהרגשות שלנו באים לידי ביטוי, במידה רבה, באמצעות הגוף.
במרוצת שנות עבודתי הקלינית, נוכחתי לדעת שלעיתים לקושי להרות יש שורשים בפחדיםמודחקים, לא מודעים. אשה שמתקשה לזהות אותם פחדים נורמטיבים כשלעצמם, צפויה להתנסותבעיכוב התעברות.
כאשר מדחיקים חוויה של פחד גדול מדי, הגוף נוטה להיכנס למצב של דריכות ופעילות השרירים משתבשת, אף אם בתמונה הקלינית אין לעיתים ביטוי ויזואלי ברור.
כאשר ד' צעירה דתית, נשואה כשלוש שנים, הגיעה לקלינקה עם בעיות פוריות, כברבשיחות הראשונות ביטאה פחדים רבים שאחרי לידת הילד, לא ישאר עבורה זמן לשום פעילות אישית. היא חששה שתאבד את כל הטריטוריה שלה "חלקת אלוהים הקטנה" ואת הזהות שלה. פחדים אלה התעצמו וניזונו ממסרים שקלטה מסביבתה בשלב מוקדם בחייה, בטרם היתה בשלהבעצמה לאמהות. התבוננות בלידת ילד ממקומה כבוגרת איפשרה לה הפגת מתחים עד לרמהשהצליחה להרות במהרה.
ר' התקשתה להרות עקב הפלות קודמות. רופאיה לא מצאו סיבה פיזית כלשהי ועל כן פנתהלטיפול פסיכולוג. במהלך השיחות, התגלה שמאוד חוששת שאם תכנס להריון תהיה חייבת לספרלאמה. זו מצדה תשתף מיד את כל המשפחה והמכרים (כמו שקרה בפעמים קודמות חרףבקשותיה). אם שוב תפיל, תצטרך לעבור שוב חווית כשלון פומבית קשה.
הטיפול התמקד בתמיכה בר' שלא חייבת לגלות לאמה את דבר ההריון עד לשלב שתרגישבטוחה בו תוך זמן קצר נכנסה להריון שהסתיים בלידה קלה ומוצלחת.
הפחדים הרווחים מתפרסים מחשש לפגיעה בדימוי הגוף, פחד מכאב, פחד מהשינוי המהויתיבחיים עם לידת התינוק, פחד מאובדן אינטימיות בזוגיות ועוד.
לווי פסיכולוגי קצר מועד, ממוקד בגלוי ושחרור מעכבות נפשיות שמונעות ההפריה, עשוי להקל ולקדם כניסה להריון.
קריאה נוספת:
גויס מקדוגל "תאטרוני הגוף", הוצאת דביר 1989
ד"ר א. מארקס "לחיות עם הפחד", הוצאת ביתן 1989


  © כל הזכויות שמורות לשוש כרמלטל'פקס: 5275991 - 03

TelFax: 03-5275991

דוא"ל: shosh@shoshcarmel.com E-mail: shosh@shoshcarmel.com